OPRYSKIWACZ

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PO SEZONIE

O tym, że po zakończonym sezonie należy przygotować opryskiwacz do przechowywania go w okresie zimowym, wie każdy rolnik. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że często pojawiają się wątpliwości dotyczące poszczególnych czynności. Niejednokrotnie rolnicy zapominają o tak podstawowych sprawach, jak opróżnienie zbiornika i pompy z cieczy roboczej, a skutki takich zaniedbań mogą pociągać za sobą spore koszty.

Jakie czynności konserwacyjne należy wykonać? Przeprowadzimy Cię przez nie krok po kroku.

 1. Opróżnić zbiornik i pompę z cieczy roboczej.
 2. Przepłukać elementy robocze czystą wodą. Zalecamy dodanie specjalnego preparatu, np. „Czysty opryskiwacz”, który ułatwi usunięcie pozostałości pestycydów.
 3. Umyć opryskiwacz z zewnątrz.
 4. Przedmuchać instalację sprężonym powietrzem.
 5. Zalać instalację płynem niezamarzającym i uruchomić pompę. Rozprowadzi go aż do ukazania się w rozpylaczach. Płyn zawiera inhibitory m.in. korozji i chroni gumowe elementy.
 6. Zdemontować pompę i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza.
 7. Zdemontować manometr, wkłady filtracyjne i rozpylacze, wyczyścić i przechowywać razem z pompą.
 8. Zawory spustowe pozostawić odkręcone, pokrywy wlewowe uchylone.
 9. Zwolnić naciąg sprężyn w zaworach rozdzielacza i poluzować zawory przeciwwyciekowe.
 10. Przesmarować wszystkie punkty smarowania zgodnie z instrukcją obsługi. Należy pamiętać o wałku przegubowo teleskopowym. On też wymaga przesmarowania. Zwłaszcza część przesuwna.
 11. Jeśli opryskiwacz jest wyposażony w instalację hydrauliczną, należy zwolnić ciśnienie w niej panujące. Często jest ona wyposażona w zawory odcinające, zwrotne, więc należy postępować ostrożnie. Cięgna bowdena – jeśli są – przesmarować.
 12. Jeśli opryskiwacz jest na podwoziu kołowym należy podeprzeć oś na koziołkach i zmniejszyć ciśnienie w ogumieniu.
 13. Jeśli opryskiwacz posiada instalację pneumatyczną, należy usunąć osady ze zbiornika powietrza i wprowadzić do instalacji preparat stosowany np. w ciężarówkach.
 14. Ubytki lakieru uzupełnić. Ogniska korozji zlikwidować i zabezpieczyć nową powłoką lakierniczą.
 15. W miarę możliwości poza sezonem opryskiwacz garażować lub ustawić w zadaszonym miejscu na suchym, płaskim podłożu.

Pamiętajmy, opryskiwacz kosztuje czasami bardzo dużo i jest najważniejszą maszyną w gospodarstwie. Dbajmy o niego, a wtedy na wiosnę, kiedy będzie nam potrzebny, na pewno nie sprawi nam problemów.