ATESTACJA OPRYSKIWACZA

PRZYDATNE INFORMACJE

Właśnie rozpoczynamy nowy sezon, a wraz z nim przygotowujemy opryskiwacz do pracy. Równocześnie warto sprawdzić czy nie zbliża się termin badania kontrolnego. Do niego również trzeba opryskiwacz przygotować. Poniżej opisujemy w krótkich punktach, jakie czynności należy wykonać przy opryskiwaczu przed sezonem, jak i przed atestacją. Przedstawiamy też szczegółowy opis czynności kontrolnych, jakie przeprowadzamy podczas atestacji.

 

1. Jak przygotować opryskiwacz do sezonu?
- przepłukać i ponownie zamontować filtry i przewody
- przed zamontowaniem wyczyścić rozpylacze miękką szczoteczką
- zamontować manometr i pompę
- pozamykać pokrywy wlewowe i zakręcić zawory spustowe
- dociągnąć sprężyny w zaworach rozdzielacza i dokręcić zawory przeciwwyciekowe
- sprawdzić stan pompy, węży i innych gumowych części
- napełnić zbiornik wodą i sprawdzić jego szczelność oraz pracę mieszadła

2. Jak przygotować opryskiwacz do badania?
- umyć opryskiwacz z zewnątrz i wewnątrz
- przepłukać elementy robocze czystą wodą
- napełnić zbiornik czystą wodą do 2/3 jego objętości
- przygotować odpowiednie pomieszczenie, jeśli badanie będzie przeprowadzane na terenie gospodarstwa

3. Co dokładnie jest sprawdzane w czasie badania?

Badanie kontrolne opryskiwacza dzielimy na dwa etapy.
W pierwszym, ogólnym etapie sprawdzane są (ocena wizualna):
- czystość opryskiwacza (wykluczone są widoczne skupiska osadu po środkach ochrony roślin i większe ogniska korozji)
- kompletność i prawidłowość zamocowania zabezpieczeń i osłon części wirujących
- stabilność mocowania opryskiwacza na układzie zawieszenia ciągnika lub połączenia opryskiwacza z ciągnikiem
- stan zużycia węży cieczowych, węży hydraulicznych, zbiornika, zaworów, korpusów rozpylaczy, połączenia mechaniczne i układ jezdny
- stan zbiornika pod kątem pęknięć i przecieków (w tym spasowanie pokrywy zbiornika)

Drugi etap kontroli obejmuje badanie stanu technicznego poszczególnych podzespołów:
a) pompa
- kontrola układu smarowania (poziom oleju, szczelność)
- działanie systemu tłumiącego pulsacje (ciśnienie powietrza w powietrzniku powinno wynosić od 1/3 do 2/3 wartości ciśnienia roboczego)
- kontrola wydajności (osiągnięcie maksymalnego ciśnienia cieczy roboczej odpowiedniej dla danego opryskiwacza, przy nominalnych obrotach WOM i włączonych wszystkich rozpylaczach)
- sprawdzenie szczelności

b) mieszadło
- sprawdzenie efektu mieszania cieczy przy włączonych wszystkich sekcjach i rozpylaczach

c) zbiornik
- kontrola odpowietrzania
- sprawdzenie położenia i działania zaworu spustowego
- sprawdzenie stanu sita wlewowego
- kontrola czytelności wskaźnika poziomu cieczy

d) urządzenia pomiarowo-sterujące
- kontrola wskazań manometru w porównaniu z manometrem wzorcowym (różnica wskazań nie może być większa niż 10%)
- kontrola lokalizacji manometru (widoczność z miejsca operatora) i jego wymiarów (min. 60 mm średnicy)
- skalowanie podziałki manometru (w zakresie ciśnień od 0 do 5 barów manometr powinien być skalowany co 0,5 bara, a powyżej 5 barów – co 1 bar)
- kontrola szczelności i działania zaworów (regulacyjnego, głównego, sekcyjnych)
- kontrola stabilności i powtarzalności ciśnienia (wartość ciśnienia roboczego przy stałych obrotach WOM oraz wyłączeniu i włączeniu głównego zaworu odcinającego dopływ cieczy roboczej nie może powodować różnicy większej niż 7%)
- sprawdzenie dokładności wskazań czujnika prędkości
- kontrola działania elektronicznych urządzeń sterowniczych

e) układ cieczowy
- kontrola szczelności
- kontrola zamocowania i zabezpieczenia przed samoopryskiem oraz samoczynnym obracaniem lub przesuwaniem w czasie pracy

f) filtry
- kontrola stanu technicznego pod kątem ewentualnych uszkodzeń
- sprawdzenie liczby stopni filtracji (minimum dwa, po jednym od strony ssącej i tłocznej pompy, nie uwzględniając sita wlewowego i indywidualnych filtrów rozpylaczy)
- sprawdzenie wielkości oczek filtra po stronie tłocznej pompy (powinny być mniejsze od najmniejszego rozmiaru otworów rozpylaczy)

g) belka polowa
- kontrola stabilności we wszystkich płaszczyznach (belka powinna być równoległa względem opryskiwanej powierzchni - różnica może wynosić do 10 cm)
- kontrola zabezpieczeń chroniących rozpylacz przed kontaktem z ziemią (dotyczy opryskiwaczy o belkach powyżej 10 m)
- kontrola działania w zakresie podnoszenia, składania i rozkładania belki
- kontrola szczelności (wyciek cieczy z belki po wyłączeniu zasilania max 30 kropli w ciągu 5 min.)

h) rozpylacze
- kontrola jednolitości i charakterystyki rozpylaczy (powinny być tego samego typu, rozmiaru i o identycznym kącie rozpylania)
- sprawdzenie nierównomierności natężenia wypływu cieczy roboczej (różnica wartości zmierzonego natężenia wypływu cieczy w stosunku do natężenia wypływu cieczy ustalonej przez producenta rozpylaczy nie może wynosić więcej niż 10%)
- kontrola działania zaworów przeciwkroplowych (dopuszczalny jest wyciek z max 10% rozpylaczy przy maksymalnej wartości 2 ml dla pojedynczego rozpylacza)

i) wentylator
- sprawdzenie stanu technicznego wentylatora
- kontrola działania urządzeń sterujących wentylatorem

4. Jak często należy przeprowadzać badanie kontrolne opryskiwacza?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badanie kontrolne opryskiwacza polowego należy przeprowadzać co 3 do 5 lat, w zależności od wieku opryskiwacza i daty jego zakupu. W przypadku problemów z określeniem terminu badania opryskiwacza, prosimy o kontakt z nami, pomożemy obliczyć odpowiednią datę.

5. Gdzie przeprowadza się atestację?
Możemy to zrobić zarówno w gospodarstwie klienta, jak i w naszej siedzibie.

6. Jak umówić badanie techniczne opryskiwacza?
Osobą, która zajmuje się kalendarzem atestacji w naszej firmie jest Grażyna Gluza, z którą można skontaktować się telefonicznie (+48 33 853 56 10) lub mailowo (g.gluza@agrokompleks.pl).

7. Jakie dodatkowe czynności możemy wykonać?
- wykonujemy naprawy i modernizacje opryskiwaczy
- dysponujemy szerokim wyborem rozpylaczy i węży oraz pozostałych części niezbędnych do przeprowadzenia naprawy lub modernizacji opryskiwacza
- doradzamy w wyborze odpowiednich części
- wykonujemy regulacje i pomagamy w ustaleniu dawek cieczy na hektar

 

Korzystanie z w pełni sprawnego sprzętu gwarantuje skuteczne przeprowadzenie zabiegów oraz bezpieczeństwo operatora i środowiska.

 

 

 

 

 

Photo credit: Foter.com