FINANSOWANIE 0% PRONAR

NA PRZYCZEPY I WOZY PASZOWE

 

Finansowanie fabryczne Pronaru obejmuje wszystkie modele przyczep i wozów paszowych na następujących warunkach:

• okres finansowania 24 miesiące

• pożyczka przy wpłacie własnej klienta 20-25% wartości sprzętu

• płatność rat co miesiąc

• możliwość finansowania kwoty brutto

• raty niezmienne w całym okresie umowy

• oprocentowanie dla klienta 0%

• bez opłat manipulacyjnych

• 0 PLN za wpisanie zastawu rejestrowego oraz brak opłaty za zakończenie umowy

 

Natomiast standardowa oferta elastyczna to atrakcyjna oferta finansowania na wszystkie modele maszyn Pronar, niezależnie od parametrów oferty (dowolny udział własny oraz okres finansowania, raty miesięczne, kwartalne i półroczne).