WYDARZENIA

AGROTECH 2018

W dniach 16-18 marca br. odbędzie się 24. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. O rosnącym zainteresowaniu rolników tym wydarzeniem świadczą statystyki: zeszłoroczne targi przyciągnęły ponad 70 tysięcy odwiedzających. Dla porównania: rok wcześniej było ich przeszło 60 tysięcy. Tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku 11 hal wystawienniczych i tereny zewnętrzne zapełnią się maszynami zarówno polskich jak i zagranicznych producentów. Obok tradycyjnych targów swoje miejsce będzie miała ekspozycja LAS-EXPO.