SZKOLENIE Z WIORIN

RELACJA

Wczoraj odbyło się szkolenie, które zorganizowaliśmy wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. Celem spotkania było przybliżenie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, a uczestnikami szkolenia byli pracownicy Inspekcji oraz pracownicy jednostek badających taki sprzęt na terenie województwa śląskiego. Część teoretyczną spotkania prowadził pan Tomasz Szulc z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, natomiast część praktyczną - nasz pracownik - Marek Kisiała. W przerwach szkolenia goście mieli okazję zwiedzić galerię pojazdów zabytkowych Jazda Historyczna oraz skansen Tradycyjna Zagroda Rolna.